பிரசங்கங்கள்

Latest Posts

View All Posts
இந்தியா

கம்பம், ஊத்தம்பாளையத்தில் போதகர்கள் கூட்டுறவு

Pastor's Fellowship at Uttampalayam, Kampam | கம்பம், ஊத்தம்பாளையத்தில் போதகர்...

செய்தி

Iravo Pagalo இரவோ பகலோ | Jackson Samuel ft. Dhass Benjamin

Iravo Pagalo இரவோ பகலோ | Jackson Samuel ft. Dhass Benjamin

செய்தி

ஆர்மேனிய கிறிஸ்தவ மாவட்ட ஆளுநர்; துருக்கியின் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை

கடும்போக்கு இஸ்லாமிய நாடான துருக்கியின் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஆர்மீனிய கிறிஸ்த...

இந்தியா

இந்திய போலீஸ்காரர் கிறிஸ்தவ தேவாலய கட்டிடத்தை சேதப்படுத்தினார்

மத்திய இந்திய அதிகாரிகளிடம் பல மாதங்களாக முறையிட்ட பிறகு, தேவாலய கட்டிடத்திற்கு ...

12