യേശുവിലെൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ

Yeshuvil En Thozhane Kanden യേശുവിലെൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ

Feb 9, 2024 - 14:45
 0

 യേശുവിലെൻ തോഴനെ കണ്ടേൻ
എനിക്കെല്ലാമായവനെ
പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റം സുന്ദരനെ

ശാരോനിൻ പനിനീർ പുഷ്പം
അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേ
പതിനായിരങ്ങളിൽ ഏറ്റം സുന്ദരനെ

Yeshuvil en thozhane kanden
Enikellam ayavane
Pathinayirangalil ettam sundharane
Sharonin panineer pushpam
Avane najan kandethiye
Pathinayirangalil ettam sundharane - 2


തുമ്പം ദുഃഖങ്ങളതിൽ
ആശ്വാസം നൽകുന്നോൻ
എൻഭാരമെല്ലാം ചുമക്കാമെന്നേറ്റതാൽ

Thumpam dhukangalathil
aaswasam nalkunnon
en bharamellam chumakam ennettathal
Sharonin panineer pushpam
Avane najan kandethiye
Pathinayirangalil ettam sundharane


ലോകരെല്ലാം കൈവെടിഞ്ഞാലും
ശോകഭാരം ഏറിയാലും
യേശു രക്ഷാകരൻ താങ്ങും തണലുമായ്

അവനെന്നെ മറുക്കുകില്ല
മൃത്യുവിലും കൈവിടില്ല
അവനിഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്തെന്നും ജീവിക്കും

Lokarellam kaivedinjalum
Shokdhanakal eriyalum
Yeshu rekshakanen thangum thanalumai
Avan enne marakukilla mrithyuvilum kaividilla
Avanishtam njan cheithennum jeevikum


മഹിമയിൽ ഞാൻ കിരീടം ചൂടി
അവൻ മുഖം ഞാൻ ദർശിക്കും
അങ്ങു ജീവന്റെ നദി കവിഞ്ഞൊഴുകുമേ


Mahimayin kireedam choodi
Avan mukham njan dharsichidum
Angu jeevante nadhi kavinjozhukidume
Sharonin panineer pushpam
Avane najan kandethiye
Pathinayirangalil ettam sundharane