കായംകുളം  ഐപിസി എബനേസർ സഭ കൺവൻഷനും സംഗീത വിരുന്നും

May 6, 2024 - 11:33
 0
കായംകുളം  ഐപിസി എബനേസർ സഭ കൺവൻഷനും സംഗീത വിരുന്നും

കായംകുളം  ഐപിസി എബനേസർ സഭ കൺവൻഷനും സംഗീത വിരുന്നും, പ്രയാണം 65 മെയ് 10 മുതൽ 12 വരെ അമ്പലത്തിൽ മോൻസി നഗറിലുള്ള സഭാ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. പാസ്റ്റർമാരായ ബി മോനച്ചൻ , തോമസ് ഫിലിപ്പ്, വൈ റെജി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും. എബനേസർ ക്വയർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും.